TOP

นอนกรนกับภาวะหยุดหายใจในเด็ก

นอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก เป็นโรคที่มีความสำคัญเนื่องจากมีผลเสียต่อ พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และ สติปัญญาของเด็ก อย่าง ไรก็ตามภาวะดังกล่าวนี้สามารถรักษาและได้ผลดีมาก หากได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที จะช่วยและปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างชัดเจน และช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครอง ได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้นการหากบุตรหลานของท่านมีอาการดังกล่าวจึงควรไปพบแพทย์ ที่เชี่ยวชาญ เพื่อรักษาต่อไป
สาเหตุของนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ที่พบบ่อยและสำคัญที่สุดในเด็ก คือ การมีต่อมทอนซิล และหรือ ต่อมอะดีนอยด์ ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของจมูกโตกว่าปกติ นอกจากนี้ ภาวะจมูกอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้ หรือ ภาวะอ้วน ก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยเช่นกัน ส่วน สาเหตุอื่นๆ ที่อาจพบได้เช่น โครงหน้าผิดปกติ เช่น หน้าแคบ คางสั้นหรือเล็ก ตลอดจนโรคทางพันธุกรรม หรือ โรคทางสมองและกล้ามเนื้อ ที่มีผลต่อการหายใจ เป็นต้น
ดังนั้นหากเรามีปฏิกิริยาแสดงออกมาเมื่อไหร่ก็ควรจะรีบรักษาอาการนอนกรนให้เรียบร้อยหรือดูแลตัวเองกันไว้ก่อนก็จะยิ่งดีเลยเชียว

Read More